Innehållsförteckning

DEL 1 – LÄRA FÖR LIVET.
När jag var tolv ville jag dö. 
Kapitel 1. Ta ansvar för ditt liv. 
Kapitel 2. Börja läka. 
Kapitel 3. Sätt dina gränser 
Kapitel 4. Våga växa. 

DEL 2 – LIVET SOM SKOLA. 
Kapitel 5. Omfamna ditt inre. 
Kapitel 6. Lär av tystnaden. 
Kapitel 7. Hitta din sanning. 
Kapitel 8. Försonas med det förflutna. 

DEL 3 – LIVETS ÖVERFLÖD. 
Kapitel 9. Utveckla tillit
Kapitel 10. Lev i ett gott inre tillstånd.
Kapitel 11. Skapa ditt liv. 
Kapitel 12. Skicka vidare – Pay it forward. 

Epilog.

Den oväntade fortsättningen.